16,000 تومان
ماهانه
پلان 1
فضای وب
20 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اکانت اف تی پی
 نامحدود
سابدامین
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
پارک دامنه
6 عدد
قابلیت لیچ
 دارد
وب سرور 
 Nginx
اطلاعات بیشتر از سرویس
اینجا کلیک کنید
24,000 تومان
ماهانه
پلان 2
فضای وب
40 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اکانت اف تی پی
 نامحدود
سابدامین
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
پارک دامنه
6 عدد
قابلیت لیچ
 دارد
وب سرور 
 Nginx
اطلاعات بیشتر از سرویس
اینجا کلیک کنید
32,000 تومان
ماهانه
پلان 3
فضای وب
60 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اکانت اف تی پی
 نامحدود
سابدامین
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
پارک دامنه
6 عدد
قابلیت لیچ
 دارد
وب سرور 
 Nginx
اطلاعات بیشتر از سرویس
اینجا کلیک کنید
40,000 تومان
ماهانه
پلان 4
فضای وب
80 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اکانت اف تی پی
 نامحدود
سابدامین
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
پارک دامنه
6 عدد
قابلیت لیچ
 دارد
وب سرور 
 Nginx
اطلاعات بیشتر از سرویس
اینجا کلیک کنید
48,000 تومان
ماهانه
پلان 5
فضای وب
100 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اکانت اف تی پی
 نامحدود
سابدامین
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
پارک دامنه
6 عدد
قابلیت لیچ
 دارد
وب سرور 
 Nginx
اطلاعات بیشتر از سرویس
اینجا کلیک کنید
70,000 تومان
ماهانه
پلان 6
فضای وب
150 گیگابایت
پهنای باند
نامحدود
کنترل پنل
دایرکت ادمین
اکانت اف تی پی
 نامحدود
سابدامین
نامحدود
پارک دامین
نامحدود
پارک دامنه
6 عدد
قابلیت لیچ
 دارد
وب سرور 
 Nginx
اطلاعات بیشتر از سرویس
اینجا کلیک کنید